Geschiedenis

hein-fotoINLEIDING
Wij, Jeroen en Matthijs Boumans zijn op zoek naar glas-in-lood dat onze vader, Hein F.M.Boumans (1922-1999) maakte. In ons ouderlijk huis, Burgemeester Wijnen straat 24 Asten, aan het Simons Peijke (dit liep van het Protestantse Kerkje aan de Lindenstraat naar de Burgemeester Wijnenstraat, nu bevindt zich hier Het Kompas) maakte hij in zijn atelier glas-in-lood ramen, -deuren en panelen.

huis Burg Wijnenstraat
Hier bevond zich ook het stookhok, waar hij in een grote oven het glas brandde, nadat hij het stukje voor stukje beschilderd had.
Nog steeds wordt werk van Hein teruggevonden, maar de zoektocht is lastig. Niet alleen heeft hij gewerkt voor kloosters, kerken, pastorieen en scholen; ook particulieren behoorden tot zijn klantenkring.

.

CHRONOLOGIE Hein F.M.Boumans

 • 2 april 1922: geboren te Nijmegen als slagerszoon

  advertentie

  advertentie

 • 1935: Opleiding Middelbare school Kunstnijverheid en Kunstoefening te Arnhem
 • 1940: Atelier voor glasschilderkunst H.F.M.Boumans te Nijmegen: zie advertentie hiernaast >
 • 1944: werkzaam voor Van Leeuwen Glasschilderkunst Geldrop
 • 1946: werkzaam voor Max Weiss (voormalig Joep Nicolas)
 • 1947-1948: werken aan Abdij Tegelen. Hij woonde intern bij de Trappisten, een zwijgzame orde. Pater Victor was zijn leermeester.
 • 1950: trouwt met Mien Kuijpers en gaat wonen in Asten, Een oud boerderijtje verbouwt hij tot aangenaam huis met atelierruimte. Hier werden de vier kinderen( Matthijs, Brigit, Jeroen en Susan) geboren.
 • 1950: zelfstandig glazenier in Asten
 • 1960-1961: opleiding Middelbare tekenaktie aan Academie Tilburg. Alleen glas-in-lood was niet voldoende voor het levensonderhoud, vandaar de omscholing. Moeder werkte daarnaast als onderwijzeres.
 • 1962-1983: werkzaam als leraar tekenen en handvaardigheid :Lyceum Boxmeer – Bisschoppelijk College Weert – Internaat Heythuijsen – Huishoudschool Asten – Beatrix Mavo Someren – LTS Someren
 • 1977: moeder overlijdt, 52 jaar oud.
 • 1983: VUT
 • 1986: verhuizing naar Oostappensedijk in Ommel
 • 1998: overlijden van jongste dochter Susan (40 jaar)
 • 1999: overleden te Ommel

ONDERWIJS
Toen vader zich had laten omscholen tot leraar teken en handvaardigheid, kwam hij na enkele omzwervingen te werken aan de Huishoudschool in Asten, de MAVO  en de LTS in Someren.
Heel veel Astenaren ( en natuurlijk Somerenaren) hebben van hem les gehad en nog regelmatig spreken we mensen die zijn lessen een verademing noemden. Er hoefde niets, maar vaders enthousiasme zorgde ervoor dat er wel gewerkt werkt en dat het meest onnozele werkstuk waardering ontving.
Ook moeder was haar werkzame leven verbonden aan school, en wel aan  de Lambertusschool in Asten; ook zij heeft hele generaties lesgegeven.
Toen zij begon, was het niet gebruikelijk dat getrouwde vrouwen voor de klas stonden, die moesten thuis zijn, maar voor haar werd een uitzondering gemaakt, mede door aandringen van de (moderne) pastoor de Kleijn.

Resize of Hein en ezelEZELS
Toen moeder in 1977 ongeneeslijk ziek werd gingen mijn vader en moeder er met de auto op uit en genoten van de ezels die zij op hun zoektochten tegenkwamen, alsof zij daar hun verhaal bij kwijt konden. Hier ontstond de liefde voor ezels.
Enkele jaren na moeders dood werd de tuin in de Burgemeester Wijnenstraat veranderd in een wei en werd een tweetal ezels aangeschaft die op hun beurt weer voor nageslacht zorgden.
Heel veel mensen in Asten zullen zich het geluid van de balkende ezels in de vroege ochtend en late avond nog wel herinneren. Ook was het een geliefde stop voor ouders met kleine kinderen en een zak oud brood.
In 1986 verhuisde vader met zijn ezels naar Ommel, naar een prachtige boerderij met stallen aan de Oostappensedijk.
Hier genoot hij (en wij ook) van het buitenleven.
Hier schreef hij zijn gedichten, van humorvolle limericks over zijn ezels (gepubliceerd in het Weekblad van Asten) tot diep ontroerende gedichten over het verlies van zijn vrouw, onze moeder.
In 1999 overleed hij in het bijzijn van zijn kinderen aan een zwak (en gebroken) hart.

ZOEKTOCHT
In zijn nalatenschap bevinden zich veel schetsen die uiteindelijk tot resultaat hebben geleid. Zoektochten op internet, tips van vrienden en bekenden hebben al veel van zijn werk boven tafel gekregen, waarna we het fotografeerden en publiceerden op onze familie-website.

 • Berntsen en Braam Aannemer Nijmegen
 • Pastorie van Lithoijen
 • Villa te Niftrik
 • Smid in Someren
 • Brandweerkazerne Eindhoven
 • R.K. school in Valburg
 • Van Gogh Strohulzenfabriek Asten
 • Basisschool Lierop
 • Abdij van Tegelen
 • Hotel De Jagershorst Leende
 • Jachtslot Eijsbouts
 • Pastorie van Ommel
 • Villa Wilbertshove Deurne
 • Vier seizoenen vermurail voor petekind
 • Apotheek Eindhoven
 • Woonhuis Heesakkerweg Asten

Ook is er een lijstje met plaatsnamen waar werk te vinden moet zijn. Dit lijstje heeft hij een aantal jaren voor zijn dood gemaakt.

De meest recente vondst stamt uit de school in Lierop; het was overbodig geworden en is nu gelukkig in ons bezit.
Een toevallige vondst is ook veel werk in de villa van de dames van Gogh in de Wilhelminastraat Asten met als motief de Strohulzenfabriek Asten, en een voordeurpaneel in het woonhuis van garage Vink te Asten.

peelbelang WPOPROEP IN DE KRANT: Het Peelbelang
Om meer lokaal werk van vader te vinden plaatsten we een oproep in het plaatselijk blad Het Peelbelang. Een journalist maakte er een fraai artikel van en plaatste een aantal van de meegestuurde foto’s.

Al snel kwamen er reacties binnen. En daarmee mooie verhalen over vader en ook over moeder. Elk bezoek aan de eigenaars was bijzonder, een stuk geschiedenis kwam weer tot leven.

Nog altijd zijn er verborgen juweeltjes van vader aanwezig, waarvan wij geen weet hebben.

Reageren kan altijd: stuur een mail naar: glazenier@live.nl en we nemen contact op.