Pastorie Lithoijen

foto_2a

foto_2b
Op de beide ramen staat evenwel een tweetal namen ingekrast; die van J. van Leeuwen en Hein F.M. Boumans, met op één raam bovendien het jaartal 1944; en bij de naam van Hein Boumans staat op het andere raam nog de Latijnse toevoeging “pinxit + fecit”, hetgeen betekent dat hij het “heeft geschilderd en vervaardigd”.